stainlessck@hotmail.com|081-654-0011

ประตูสแตนเลส

เฟอร์นิเจอร์สแตนเลส

รั้วสแตนเลส

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : ราวกันตกสแตนเลสแบบกระจก

2. กระทรวงสาธารณสุข : ราวบันไดสแตนเลส ,ราวกันตกสแตนเลส และงานหุ้มเสาสแตนเลส

3. สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม : ราวกันตกสแตนเลส

4. The Kris Condo ุ6 : ราวกันตกสแตนเลส และราวบันไดสแตนเลส

5. The Kris Condo 7 : ราวกันตกสแตนเลส และราวบันไดสแตนเลส

6.โรงพยาบาลสมุทรสาคร : ราวมือจับสแตนเลสที่ห้องน้ำ

7. สปอร์ตคลับ เมืองเอก วังน้อย : ราวบันไดและราวกันตกสแตนเลส

8. โครงการบ้านเดี่ยว หมู่บ้านรัตนธารมย์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : ประตูสแตนเลส ,ราวบันไดสแตนเลส ราวกันตกสแตนเลส ,ระแนงเหล็ก, เหล็กดัดสแตนเลส และหลังคาโพลีคาร์บอเนต

9. ปั๊มน้ำมัน ปตท. : ราวมือจับสแตนเลส

10. โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล : ราวบันไดและราวกันตกกระจก, ประตูสแตนเลส, รั้วสแตนเลส, หลังคาโพลีคาร์บอเนต, ราวกระจกห้องน้ำ

11. สถานีไฟฟ้าย่อยคลองกระเทียม การไฟฟ้านครหลวง : ราวกันตกและราวบันไดสแตนเลส, ราวกันตกเหล็กชุบกัลวาไนซ์

12. วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ : ราวกันตกสแตนเลส

13. สถาบันอาหาร : ราวบันไดสแตนเลส

14. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยเขตสมุทรสงคราม : ราวจับสแตนเลสสระว่ายน้ำ