หลังคาเมทัลชีท 1
หลังคาเมทัลชีท 1 
หลังคาโรงจอดรถจักรยานยนต์ บริษัท เอ็ม เค พี ซี คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด 

คุณชลาลัย    คูศิริเวฬุวรรณ

มือถือ 081-654-0011

E-mail : stainlessck@hotmail.com