ราวบันไดสแตนเลส9
ราวบันไดสแตนเลส9 
ราวบันไดภายในอาคาร โครงการอพาร์ทเมนต์ ซอยเซนต์หลุยส์ ราวประกอบด้วย เสาและราวบนเป็นท่อสแตนเลสกลม ราวซอย 3 เส้นใช้ท่อสแตนเลสกลมขนาดเล็ก และใช้ฝาครอบกลมยึดกับพื้นเพื่อความแข็งแรงและสวยงาม 

คุณชลาลัย    คูศิริเวฬุวรรณ

มือถือ 081-654-0011

E-mail : stainlessck@hotmail.com