ราวบันไดสแตนเลส8
ราวบันไดสแตนเลส8 
ราวบันไดภายนอกอาคาร ของโครงการบ้านเดี่ยวที่พักอาศัย ประตูน้ำ ราวนี้ประกอบด้วย เสาและราวบนทำจากสแตนเลสกล่อง ราวซอยใช้ท่อสแตนเลสกลมขนาดเล็กจำนวน 3 เส้น  

คุณชลาลัย    คูศิริเวฬุวรรณ

มือถือ 081-654-0011

E-mail : stainlessck@hotmail.com