ราวบันไดสแตนเลส6
ราวบันไดสแตนเลส6 
ราวบันไดภายในอพาร์ตเมนท์ ซอยนาทอง 9 รัชดา ราวบันไดนี้ประกอบด้วย ราวบนไม้แดงกลม เสาและราวซอยทำจากท่อสแตนเลสกลม  

คุณชลาลัย    คูศิริเวฬุวรรณ

มือถือ 081-654-0011

E-mail : stainlessck@hotmail.com