ราวบันไดสแตนเลส2
ราวบันไดสแตนเลส2 
ราวบันไดสแตนเลสแบบใช้ลวดสลิง ภายในบ้านเดี่ยว รามคำแหง ซอย 112 ราวนี้ ประกอบด้วย เสาและราวบนแบบ Flat bar (สแตนเลสแบน) และใช้ราวซอยแบบลวดสลิง จำนวน 3 เส้น 

คุณชลาลัย    คูศิริเวฬุวรรณ

มือถือ 081-654-0011

E-mail : stainlessck@hotmail.com