ราวบันไดสแตนเลส17
ราวบันไดสแตนเลส17 
ราวบันได บ้านเดี่ยว 2 ชั้น โครงการ Grand Canal ประชาชื่น ราวนี้ประกอบด้วย ราวบนเป็นราวไม้ เสาเป็นสแตนเลสกล่อง และ ราวซอยเป็นท่อสแตนเลสกลม จำนวน 6 เส้น 

คุณชลาลัย    คูศิริเวฬุวรรณ

มือถือ 081-654-0011

E-mail : stainlessck@hotmail.com