ราวบันไดสแตนเลส16
ราวบันไดสแตนเลส16 
ราวสแตนเลสแบบกระจก โครงการบ้านทาวน์โฮม เขตบางขุนเทียน ราวประกอบด้วย เสาทำจากสแตนเลสกล่องและฝาครอบ ราวบนใช้สแตนเลสกลม ร่องกระจกเป็นแบบสแตนเลสสำหรับวางยึดกระจก Temper ความหนา 10 มม. 

คุณชลาลัย    คูศิริเวฬุวรรณ

มือถือ 081-654-0011

E-mail : stainlessck@hotmail.com