ราวบันไดสแตนเลส14
ราวบันไดสแตนเลส14 
ราวบันไดภายในอาคาร โครงการบ้านพักที่อยู่อาศัย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ราวรูปแบบนี้ใช้สแตนเลสแบน (Flat bar) เป็นเสาและราวซอย ในขณะที่ราวบนทำมาจากไม้  

คุณชลาลัย    คูศิริเวฬุวรรณ

มือถือ 081-654-0011

E-mail : stainlessck@hotmail.com