ราวบันไดสแตนเลส13
ราวบันไดสแตนเลส13 
ราวบันไดสแตนเลสภายนอกอาคาร โครงการบ้านเดี่ยวที่พักอาศัย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ราวนี้ใช้ สแตนเลสกล่องทำราวบน และ ใช้สแตนเลสแบน (Flat bar) ทำเสาและราวซอยจำนวน 4 เส้น 

คุณชลาลัย    คูศิริเวฬุวรรณ

มือถือ 081-654-0011

E-mail : stainlessck@hotmail.com