ราวบันไดสแตนเลส11
ราวบันไดสแตนเลส11 
ราวบันไดสแตนเลส อาคาร 4 ชั้น แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง ราวนี้ใช้สแตนเลสแบนเป็นเสาคู่ เพลทและพุกสแตนเลส ราวบนและราวซอยเป็นท่อสแตนเลส 

คุณชลาลัย    คูศิริเวฬุวรรณ

มือถือ 081-654-0011

E-mail : stainlessck@hotmail.com