ราวบันไดสแตนเลส10
ราวบันไดสแตนเลส10 
ราวบันไดสแตนเลส ของโครงการที่พักอาศัยบ้านเดี่ยว ประตูน้ำ ราวนี้จะใช้สแตนเลสกล่องเป็นเสาและราวบน และใช้ท่อสแตนเลสกลมขนาดเล็กจำนวน 3 เส้น เป็นราวซอย 

คุณชลาลัย    คูศิริเวฬุวรรณ

มือถือ 081-654-0011

E-mail : stainlessck@hotmail.com