ราวบันไดสแตนเลส1
ราวบันไดสแตนเลส1 
ราวบันไดสแตนเลส ภายในอาคาร office building ในซอยเอกชัย ราวนี้ประกอบด้วย ราวบนซึ่งเป็นสแตนเลสกลมขนาดใหญ่ เสาเป็นสแตนเลสกล่อง และราวซอยกลมขนาดเล็ก 4 เส้น  

คุณชลาลัย    คูศิริเวฬุวรรณ

มือถือ 081-654-0011

E-mail : stainlessck@hotmail.com