ราวบันไดสแตนเลส 7
ราวบันไดสแตนเลส 7 
ราวกันตกบริเวณเฉลียง ของหมู่บ้านโครงการ 1 ซอยพัฒนาการ 74 เสาและราวบนเป็นสแตนเลสกลม ใช้ตัวหนีบกระจกยึดกับกระจก Temper 

คุณชลาลัย    คูศิริเวฬุวรรณ

มือถือ 081-654-0011

E-mail : stainlessck@hotmail.com