ราวบันไดสแตนเลส 5
ราวบันไดสแตนเลส 5 
ราวบันได โครงการบ้านเดี่ยวที่อยู่อาศัย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ราวนี้ประกอบด้วย เสาและราวซอยเป็นสแตนเลสแบน (Flat Bar) ในขณะที่ราวบนจะทำมาจากไม้  

คุณชลาลัย    คูศิริเวฬุวรรณ

มือถือ 081-654-0011

E-mail : stainlessck@hotmail.com