ราวบันไดสแตนเลส 4
ราวบันไดสแตนเลส 4 
ราวบันไดสแตนเลส ภายในอาคารที่พักอาศัย บริเวณรามอินทรา ราวนี้ใช้สแตนเลสกล่องเป็นเสาและราวบน และใช้สแตนเลสแบน เป็นราวซอย 3 เส้น 

คุณชลาลัย    คูศิริเวฬุวรรณ

มือถือ 081-654-0011

E-mail : stainlessck@hotmail.com