ราวบันไดสแตนเลส 3
ราวบันไดสแตนเลส 3 
ราวบันไดภายนอกอาคาร โครงการบ้านเดี่ยว ประตูน้ำ ราวนี้ประกอบด้วย โครงเสาและราวบนใช้สแตนเลสกล่อง และใช้ราวซอยเป็นท่อสแตนเลสกลม 

คุณชลาลัย    คูศิริเวฬุวรรณ

มือถือ 081-654-0011

E-mail : stainlessck@hotmail.com