ราวบันไดสแตนเลส 27
ราวบันไดสแตนเลส 27 
ราวบันไดสแตนเลส ภายในอาคาร โรงพยาบาลสมุทรสาคร ประกอบด้วย เสาและราวบนสแตนเลสกล่อง ราวซอยใช้เพลาสแตนเลส จำนวน 2 เส้น 

คุณชลาลัย    คูศิริเวฬุวรรณ

มือถือ 081-654-0011

E-mail : stainlessck@hotmail.com