ราวบันไดสแตนเลส 26
ราวบันไดสแตนเลส 26 
ราวบันไดสแตนเลส ภายในบ้านพักอาศัย ถนนพระรามสาม ซอย 87 ราวประกอบด้วย ราวไม้ เสาสแตนเลสกล่อง และราวซอยสแตนเลสกลม 6 เส้น 

คุณชลาลัย    คูศิริเวฬุวรรณ

มือถือ 081-654-0011

E-mail : stainlessck@hotmail.com