ราวบันไดสแตนเลส 25
ราวบันไดสแตนเลส 25 
ราวบันไดสแตนเลส ภายในบ้านเดี่ยว ซอยอินทรามาระ 38 ราวบน Top ไม้, เสาและราวซอยเป็นสแตนเลสแบน (Flat bar) 

คุณชลาลัย    คูศิริเวฬุวรรณ

มือถือ 081-654-0011

E-mail : stainlessck@hotmail.com