ราวบันไดสแตนเลส 24
ราวบันไดสแตนเลส 24 
ราวบันไดสแตนเลสภายในบ้าน ราวบนและเสาเป็นสแตนเลสกล่อง, ราวซอยเป็นท่อสแตนเลสกลม จำนวน 4 เส้น 

คุณชลาลัย    คูศิริเวฬุวรรณ

มือถือ 081-654-0011

E-mail : stainlessck@hotmail.com