ราวบันไดสแตนเลส 23
ราวบันไดสแตนเลส 23 
ราวบันไดสแตนเลส ภายในบ้านเดี่ยว ซอยสุขุมวิท 62 ราวนี้ประกอบด้วย ราวบนทำจากไม้ ,เสาทำจากสแตนเลส flat bar  

คุณชลาลัย    คูศิริเวฬุวรรณ

มือถือ 081-654-0011

E-mail : stainlessck@hotmail.com