ราวบันไดสแตนเลส 22
ราวบันไดสแตนเลส 22 
ราวบันไดสแตนเลส โครงการบ้านทาวน์โฮม ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ราวนี้ใช้สแตนเลสกล่องทั้งหมด ทั้งราวบน, เสา และราวซอย ยึดกับพื้นด้วยเพลทและฝาครอบสแตนเลส 

คุณชลาลัย    คูศิริเวฬุวรรณ

มือถือ 081-654-0011

E-mail : stainlessck@hotmail.com