ราวบันไดสแตนเลส 21
ราวบันไดสแตนเลส 21 
ผลงานราวบันไดสแตนเลส อพาร์ทเมนต์ ซอยลาดพร้าว 87 ราวนี้ประกอบด้วยเสาเป็นสแตนเลสกล่อง ราวบนและราวซอยเป็นท่อสแตนเลสกลม 

คุณชลาลัย    คูศิริเวฬุวรรณ

มือถือ 081-654-0011

E-mail : stainlessck@hotmail.com