ราวบันไดสแตนเลส 20
ราวบันไดสแตนเลส 20 
ราวบันไดสแตนเลส ที่สถาบันอาหาร (National Food Institute) ราวนี้เป็นราวบันไดภายในอาคาร ประกอบด้วย ราวบนทำจากไม้แดง เสาเป็นสแตนเลสกล่อง  

คุณชลาลัย    คูศิริเวฬุวรรณ

มือถือ 081-654-0011

E-mail : stainlessck@hotmail.com