ราวบันไดสแตนเลส 19
ราวบันไดสแตนเลส 19 
ราวบันไดสแตนเลส ภายในอาคารสำนักงานบริษัท พัฒนาการ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด ซอยพัฒนาการ 30 ราวนี้ใช้แสตนเลสแบน เป็นเสาและราวบน และใช้ราวซอยเป็นท่อสแตนเลสกลมขนาดเล็ก 

คุณชลาลัย    คูศิริเวฬุวรรณ

มือถือ 081-654-0011

E-mail : stainlessck@hotmail.com