ราวบันไดสแตนเลส 18
ราวบันไดสแตนเลส 18 
ราวบันได โครงการหมู่บ้าน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นราวภายนอกอาคาร ใช้สแตนเลสกล่่องทำเป็นเสาและราวบน ในขณะที่ตัวซอยจะใช้ท่อสแตนเลสกลมขนาดเล็ก จำนวน 3 เส้น 

คุณชลาลัย    คูศิริเวฬุวรรณ

มือถือ 081-654-0011

E-mail : stainlessck@hotmail.com