ราวบันไดสแตนเลส 12
ราวบันไดสแตนเลส 12 
ราวบันไดสแตนเลส ภายในอาคาร office building 29 ชั้น บางนา-ตราด ราวประกอบด้วย เสา ราวบน และราวซอยจำนวน 3 เส้น เป็นท่อสแตนเลสกลม  

คุณชลาลัย    คูศิริเวฬุวรรณ

มือถือ 081-654-0011

E-mail : stainlessck@hotmail.com