ราวกันตกสแตนเลส 9
ราวกันตกสแตนเลส 9 
ราวกันตกภายในอาคาร Top ไม้ ของบ้านเดี่ยว 2 ชั้น โครงการ Grand Canal ประชาชื่น กรุงเทพฯ ราวกันตกนี้ประกอบด้วย ราวบนเป็นราวไม้, เสาเป็นสแตนเลสกล่อง และตัวซอยเป็นท่อสแตนเลสกลม จำนวน 6 เส้น  

คุณชลาลัย    คูศิริเวฬุวรรณ

มือถือ 081-654-0011

E-mail : stainlessck@hotmail.com