ราวกันตกสแตนเลส 6
ราวกันตกสแตนเลส 6 
ราวสแตนเลส แบบ Flat bar พร้อมทั้งราวจับบนไม้ทรงเหลี่ยม ของโครงการบ้านเดี่ยว 

คุณชลาลัย    คูศิริเวฬุวรรณ

มือถือ 081-654-0011

E-mail : stainlessck@hotmail.com