ราวกระจก 9
ราวกระจก 9 
ราวกระจก โชว์รูม Nissan Emperor ราว ประกอบด้วย ราวบนทำจากไม้แดง, เสาสแตนเลสกล่อง และ กระจกเทมเปอร์สีฟ้า ความหนา 10 มม. 

คุณชลาลัย    คูศิริเวฬุวรรณ

มือถือ 081-654-0011

E-mail : stainlessck@hotmail.com