ราวกระจก 8
ราวกระจก 8 
ราวบันไดสแตนเลส เสาสแตนเลสกล่อง ราวบนไม้มะค่า ยึดกระจกด้วยร่องกระจกสแตนเลสตัว U สำหรับกระจกใช้กระจก Tempered สีเขียวใส ความหนา 10 มม 

คุณชลาลัย    คูศิริเวฬุวรรณ

มือถือ 081-654-0011

E-mail : stainlessck@hotmail.com