ราวกระจก 5
ราวกระจก 5 
ราวกันตกกระจกเทมเปอร์ ภายนอกอาคาร บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ซอยเอกชัย กรุงเทพฯ ราวนี้ ประกอบด้วยเสาและราวบน ทำจากสแตนเลสกล่อง ยึดกับกระจกเทมเปอร์สีเขียว 10 มม. ด้วยร่องกระจกสแตนเลส  

คุณชลาลัย    คูศิริเวฬุวรรณ

มือถือ 081-654-0011

E-mail : stainlessck@hotmail.com