ราวกระจก 5
ราวกระจก 5 
ราวกันตกกระจกเทมเปอร์ ภายในอาคาร ราวนี้ ประกอบด้วยเสาสแตนเลสกล่อง ราวบนเป็นราวไม้ รูปแบบกระจกเป็นกระจกเทมเปอร์ใสความหนา 10 มม. ยึดด้วยร่องกระจกสแตนเลส  

คุณชลาลัย    คูศิริเวฬุวรรณ

มือถือ 081-654-0011

E-mail : stainlessck@hotmail.com