ราวกระจก 3
ราวกระจก 3 
ราวกันตกกระจก ภายในอาคาร ประกอบด้วยเสาสแตนเลสกล่อง และราวบนเป็นท่อสแตนเลสกลม ยึดกระจกด้วยร่องกระจกสแตนเลส สำหรับกระจกจะเป็นกระจกเทมเปอร์สีเขียวฟ้า ความหนา 10 มม. 

คุณชลาลัย    คูศิริเวฬุวรรณ

มือถือ 081-654-0011

E-mail : stainlessck@hotmail.com