ราวกระจก 2
ราวกระจก 2 
ราวกันตกกระจก ภายนอกอาคาร บ้านเดี่ยว จังหวัดนครปฐม ราวนี้ประกอบด้วย ราวบนและเสาเป็นสแตนเลสกล่อง ยึดกระจกเทมเปอร์สีเขียว ความหนา 10 มม. ด้วยที่หนีบกระจกสแตนเลส  

คุณชลาลัย    คูศิริเวฬุวรรณ

มือถือ 081-654-0011

E-mail : stainlessck@hotmail.com