ราวกระจก 12
ราวกระจก 12 
ราวกระจก บ้านเดี่ยวซอยเทียนทะเล เสาและราวบน เป็นสแตนเลสกล่อง กระจกเทมเปอร์สีเขียวความหนา 10 มม.ยึดกับร่องกระจกสแตนเลส 

คุณชลาลัย    คูศิริเวฬุวรรณ

มือถือ 081-654-0011

E-mail : stainlessck@hotmail.com