ราวกระจก 11
ราวกระจก 11 
ราวบันไดกระจกเทมเปอร์ ภายในศูนย์วิจัยโอลิมปัส นิคมอัญธานี เขตประเวศ กรุงเทพฯ 

คุณชลาลัย    คูศิริเวฬุวรรณ

มือถือ 081-654-0011

E-mail : stainlessck@hotmail.com