ราวกระจก 10
ราวกระจก 10 
ราวกระจก บ้านพักริมน้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา ราวประกอบด้วย ราวบนเป็นท่อสแตนเลสกลม, เสาเป็นสแตนเลสแบน ยึดกระจกเทมเปอร์ใส ด้วยอุปกรณ์ยึดกระจก 

คุณชลาลัย    คูศิริเวฬุวรรณ

มือถือ 081-654-0011

E-mail : stainlessck@hotmail.com