ราวกระจก 1
ราวกระจก 1 
ราวกันตกกระจกเทมเปอร์ สำหรับภายในอาคาร บ้านเดี่ยวจังหวัดนครปฐม ราวนี้ประกอบด้วยราวบนทำจากไม้ ,เสาใช้สแตนเลสกล่อง และใช้ร่องกระจกสแตนเลส ทั้งนี้กระจกจะเป็นกระจกเทมเปอร์สีเขียว ความหนา 10 มิลลิเมตร 

คุณชลาลัย    คูศิริเวฬุวรรณ

มือถือ 081-654-0011

E-mail : stainlessck@hotmail.com