ประตูสแตนเลส 5
ประตูสแตนเลส 5 
ประตูสแตนเลสสำหรับโรงงาน นิคมอุตสาหกรรมบางกระดี่ สมุทรสาคร 

คุณชลาลัย    คูศิริเวฬุวรรณ

มือถือ 081-654-0011

E-mail : stainlessck@hotmail.com