ประตูสแตนเลส 12
ประตูสแตนเลส 12 
ประตูสแตนเลสพร้อมติดตั้งชุดรีโมทอัตโนมัติ ของโรงงาน บริเวณถนนพระราม 5 จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้การออกแบบประตูนี้จะใช้แผ่นสแตนเลสในการติดตั้ง ทำให้บุคคลภายนอกไม่สามารถมองเข้าไปภายในโรงงานได้ นอกจากนี้ ประตูยังมีความสวยงามของลวดลายโค้งบริเวณด้านบนประตูอีกด้วย 

คุณชลาลัย    คูศิริเวฬุวรรณ

มือถือ 081-654-0011

E-mail : stainlessck@hotmail.com