ชั้นวางถาดอาหาร
ชั้นวางถาดอาหาร 
ชั้นวางถาดอาหารสแตนเลส ของโรงอาหาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เขตบางนา กรุงเทพฯ  

คุณชลาลัย    คูศิริเวฬุวรรณ

มือถือ 081-654-0011

E-mail : stainlessck@hotmail.com