stainlessck@hotmail.com|081-654-0011

วิธีทำความสะอาดสแตนเลส

  • รอยเปื้อน : รอยนิ้วมือ

วิธีทำความสะอาดสแตนเลส : ล้างด้วยน้ำสบู่ หรือสารทำละลาย เช่น แอลกอฮอล์ หรือ อะซีโตน ( Acetone) แล้วล้างออกด้วยน้ำเย็นจนสะอาด จากนั้นใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้แห้ง

  • รอยเปื้อน : น้ำมัน คราบน้ำมัน 

วิธีทำความสะอาดสแตนเลส : ล้างโดยใช้สารละลายแอลกฮอล์ จากนั้นทำความสะอาดด้วยน้ำผสมสบู่หรือผงซักฟอกอย่างอ่อน ล้างออกด้วยน้ำเย็น และใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้แห้ง แนะนำให้จุ่มชิ้นงานให้เปียกก่อนล้างด้วยน้ำสบู่

  • รอยเปื้อน : สี

วิธีทำความสะอาดสแตนเลส : ล้างออกด้วยสารละลายสี ใช้แปลงไนล่อนนุ่ม ๆ ขัดออก แล้วล้างออกด้วยน้ำเย็นและเช็คให้แห้ง

  • เปลี่ยนสีเนื่องจากความร้อน

วิธีทำความสะอาดสแตนเลส :ทาครีม (เช่น บรัสโซ) ลงบนแผ่นขัดที่ไม่ได้ทำจากเหล็ก แล้วขัดคราบที่ติดบนสแตนเลสออก ความร้อนขัดไปในทิศทางเดียวกันกับพื้นผิว ล้างออกด้วยน้ำเย็น และเช็ดให้แห้ง 

  • รอยเปื้อน : ฉลากและสติ๊กเกอร์

วิธีทำความสะอาดสแตนเลส : แช่ ในน้ำสบู่ร้อนๆ ก่อนจะลอกฉลากและทำความสะอาดกาวที่ติดอยู่ออกด้วยเมทิลแอลกอฮอล์ ( Methylated Spirit) หรือน้ำมันเบนซิน จากนั้นล้างออกด้วยน้ำสบู่หรือน้ำผสมผงซักฟอก ล้างออกอีกทีด้วยน้ำร้อน เช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาดเนื้อนุ่ม 

  • รอยเปื้อน :รอยน้ำ ตะกรัน

วิธีทำความสะอาดสแตนเลส : รอยที่เห็นชัดสามารถลดเลือนได้ด้วยการแช่ไว้ในน้ำส้มสายชู 25% หรือกรดไนตริก 15% จากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาด ตามด้วยน้ำสบู่หรือน้ำผสมผงซักฟอก และล้างออกอีกครั้งให้สะอาดด้วยน้ำร้อน เช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาดเนื้อนุ่ม 

  • รอยเปื้อน : สารแทนนิน จากชาหรือกาแฟ

วิธีทำความสะอาดสแตนเลส : ล้าง ด้วยน้ำร้อนผสมโซดาซักผ้า (โซเดียมไบคาร์บอเนต) จากนั้นล้างตามด้วยน้ำสบู่หรือน้ำผสมผงซักฟอก ล้างออกให้สะอาดด้วยน้ำร้อน เช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาดเนื้อนุ่ม 

  • รอยเปื้อน : คราบสนิม

วิธีทำความสะอาดสแตนเลส : แช่ส่วนที่ขึ้นสนิมในน้ำอุ่นผสมสารละลาดกรดไนตริกในสัดส่วน 9:1 เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาด หรือทาพื้นผิวที่ขึ้นสนิมด้วยสารละลายกรดออกซาลิก ทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที จากนั้นล้างออกด้วยน้ำเย็นและเช็ดให้แห้งหรือ ในกรณีของคราบสนิมที่ติดทนและยากต่อการกำจัด อาจต้องใช้เครื่องจักรช่วยขัดทำความสะอาด 

หมายเหตุ ในการทำความสะอาด สแตนเลสทำสี ต้องระมัดระวังรอยขีดข่วนที่อาจเกิดขึ้น และห้ามใช้น้ำแรงดังสูงฉีดทำความสะอาด เนื่องจากจะทำให้ผิวเคลือบได้รับความเสียหาย