stainlessck@hotmail.com|081-654-0011

พื้นผิวสแตนเลส

พื้นผิวสแตนเลส มีความสำคัญในการเลือกซื้อ เนื่องจาก สภาพพื้นผิวที่หยาบจะส่งผลให้ความสามารถในการป้องกันการกัดกร่อนลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสแตนเลสเกรดไม่ดี ปัจจุบันพิ้นผิวสแตนเลสมีให้เลือกหลายชนิด เช่น ชนิดเงาแบบด้าน ,ชนิดเงาแบบเรียบ ,แบบนูน หรือมีลวดลาย สีต่างๆ ทั้งนี้ สามารถแบ่งพื้นผิวสแตนเลส ตามมาตรฐาน EN10088 ได้ดังนี้ 

  • 1D ผลิตโดย กระบวนการรีดร้อนและการอบความร้อน มีลักษณะผิวที่หยาบด้าน ไม่เงา จึงไม่เหมาะกับกับงานตกแต่งหรืองานที่ต้องการความสวยงาม
  • 2D มีลักษณะผิวที่ด้าน ไม่ค่อยสะท้อนแสง ผลิตโดย กระบวนรีดเย็น จากนั้น อบด้วยความร้อน และผ่านกรดเพื่อขจัดคราบออกไซด์ โดยมากใช้ในงานอุตสาหกรรม หรือจุดที่ไม่ต้องการความสวยงาม
  • 2B มีลักษณะผิวเรียบและเป็นเงา สะท้อนแสงได้ดี ผลิตโดยวิธีการรีดเย็น แล้วอบด้วยความร้อน และขจัดคราบออกไซด์ จากนั้นผ่านกระบวนการรีดโดยลูกกลิ้งขัดมัน การใช้งาน สามารถใช้ในงานรางน้ำได้
  • BA ผิวอบอ่อนเงาจะมีเงากระจกสะท้อน ผิวเงาที่เห็นจะเป็นการขัดผิวด้วยลูกกลิ้งขัดผิว หรือเจียรผิวตามเกรดที่ต้องการ ผิวอบอ่อนเงาส่วนมากจะใช้กับงานสถาปัตยกรรมที่ต้องการผิวสะท้อน ผิวอบอ่อนสีน้ำนมจะไม่สะท้อนแสงเหมือนกับ No.8 จะใช้กับงานที่เป็นชิ้นส่วนทางสถาปัตยกรรม ภาชนะในครัว อุปกรณ์ในกระบวนการผลิตอาหาร
  • No.4 (Hair line ,ผิวขัดขนแมว) พื้นผืวจะมีลักษณะเป็นเส้นบางๆ ผลิตโดยการขัดด้วยกระดาษทราย เบอร์ 120-200 Mesh ส่วนมากใช้งานทั่วไป เช่น ร้านอาหาร อุปกรณ์ในครัว งานตกแต่งหน้าลิฟท์ 
  • No.8 มีลักษณะผิวที่เป็นเงา สะท้อนแสงได้ดี โดยสามารถสะท้อนแสงได้มากกว่า ผิวแบบ BA ผลิตโดยกระบวนการขัดที่ละเอียดมากขึ้น เช่น ผ้าขนสัตว์ กระดาษทรายเบอร์ 1000 เป็นต้น โดยทั่วไปจะผลิตเป็นสแตนเลสชนิดแผ่น นิยมนำไปใช้กับงานตกแต่งสถาปัตยกรรม และงานที่ต้องการความสวยงาม