stainlessck@hotmail.com|081-654-0011

ประเภทของราวกันตก หรือ ราวระเบียง

ราวกันตก หรือ ราวระเบียง แบ่งเป็น ประเภทต่างๆ ดังนี้

  1. ราวเหล็ก ใช้เหล็กเป็นโครงสร้างหลักในการทำ รูปแบบโครงสร้างของราวขึ้นอยู่กับการออกแบบของสนถาปนิก และความต้องการของลูกค้า โดยทั่วไปความสูงของราวจะประมาณ 90 ซม. ถึง 1.10 เมตร สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จะมีการทาสีกันสนิมรองพื้นและทาสีจริงทับเพื่อความสวยงามและอายุการใช้งานที่ยาวนาน ปัจจุบันนิยมใช้ตามคอนโดมิเนียม และบ้านเรือนทั่วไป
  2. ราวสแตนเลส ใช้สแตนเลสเป็นองค์ประกอบหลัก ราวประเภทนี้จะมีราคาสูงกว่าราวเหล็ก แต่จะมีความสวยงามมากกว่า สาารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
  3. ราวไม้ เหมาะกับที่อยู่อาศัยที่มีเฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นองค์ประกอบหลัก
  4. ราวกระจก โดยทั่วไปจะติดตั้งบริเวณภายในอาคาร ซึ่งกระจกที่นิยมใช้ ได้แก่ กระจกลามิเนต และกระจก Temper

ราวกันตก มีองค์ประกอบหลักๆ ดังนี้

  1. เสา ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างหลักของราวระเบียง อาจจะมีรูปทรงเหลี่ยมหรือทรงกลมก็ได้
  2. ราวจับ อยู่ส่วนบนของราว สามารถใช้วัสดุหลายชนิดในการทำ เช่น สแตนเลส, เหล็ก หรือ ไม้
  3. ราวซอย หรือตัวซอย ใช้เพื่อป้องกันคน สัตว์ สิ่งของตกจากบริเวณดังกล่าว ส่วนมากราวซอยจะมีขนาดเล็กกว่าราวจับและเสา
  4. เพลท หรือฝาครอบ ทำหน้าที่ยึดเกาะราวกับพื้นหรือผนัง ให้แข็งแรงและสวยงาม
  5. กรณีราวกันตกแบบกระจก ส่วนมากจะมีการใช้กระจกเทมเปอร์ หรือกระจกลามิเนต ความหนา 8-12 มิลลิเมตร มาเป็นส่วนประกอบในการติดตั้ง
  6. อุปกรณ์เสริม เช่น LED ทำหน้าที่ให้ความสว่าง และความสวยงามแก่ราวกันตก โดยเฉพาะยามค่ำคืน ซึ่งการติดตั้งไฟ LED ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อแปลงกระแสไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรงในขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน

ทั้งนี้ราคาของราวกันตก จะมีความแตกต่างกัน ตามวัสดุที่ใช้, ความหนา, เกรดของวัตถุดิบ และขนาดของวัตถุดิบ รวมถึงรูปแบบการออกแบบ ดังนั้น การเลือกผู้รับเหมาในการติดตั้ง ควรคำนึงถึงปัจจัยดังกล่าว รวมถึงคุณภาพงาน และความน่าเชื่อถือของผู้รับเหมารายนั้นๆด้วย